Hof van Saan - Diemen

Hof van Saan is een nieuwbouwproject in Diemen op een mooie locatie aan de Weespertrekvaart. Het project wordt ruim en groen opgezet met veel diversiteit in de woningen. Rondom twee groene binnenhoven komen in totaal 135 nieuwbouwwoningen in alle segmenten voor diverse doelgroepen, huur en koop. De koopwoningen komen als eerste op de markt. 

Ontwerp

Architect Sjoerd Soeters van buro PPHP heeft een plan ontworpen voor ‘wonen in een hof’. De woningen en appartementengebouwen zijn gepositioneerd langs de randen van het hof en in het midden komen twee gemeenschappelijke groenvoorzieningen waar de ogen op gericht zijn en waar ruimte is voor ontmoeten en spelen. Uitgangspunt van het plan zijn woningen in alle segmenten zodat er een divers project ontstaat voor vele doelgroepen.

Stedenbouwkundig plan

Ten behoeve van de ontwikkeling Hof van Saan
is in samenwerking met de gemeente Diemen een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en functionele mogelijkheden om de wijk te transformeren van bedrijfsterrein naar prettig woongebied met circa 135 woningen, waarvan 62 koopwoningen.

Duurzaam wonen: A+++

De woningen in Hof van Saan worden zeer duurzaam gebouwd. Het verwachte energielabel wordt A+++ omdat in dit project meer duurzaamheidsinvesteringen worden genomen dan vereist.

Dat merk je in het comfort, de energielasten en de CO2 uitstoot. Met een woning in Hof van Saan kies je voor een structureel lage energierekening en een woning die klaar is voor de toekomst.

Legenda
1. Vier PV-panelen op het dak
2. Warmte terugwin installatie unit (WTW)
3. Vloerverwarming/-koeling 
4. Isolatie vloeren, wanden en dak
5. Boilervat voor warm tapwater
6. Bodemwarmtepomp voor verwarming en koeling