Veelgestelde vragen

De ruimtelijke randvoorwaarden zijn op 27 mei 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd en liggen tot en met vrijdag 16 juli 2021 ter inzage bij de gemeente. De gemeente wil graag uw mening horen over deze ruimtelijke randvoorwaarden. Download de ruimtelijke randvoorwaarden op de website van de gemeente. Hierin staat een link naar het document met alleen tekst. Het opgemaakte document met afbeeldingen is hier te bekijken.

 

De volgende stap in het ontwikkelen van deze locatie, is de aanpassing van het bestemmingsplan. Alle reacties op de ruimtelijke randvoorwaarden worden hierin meegewogen.|

Daarnaast gaan wij verder met de planvorming. Er wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan waarin onze ideeën voor het gebied worden omschreven en er wordt gewerkt aan een concept plan. De schetsen hiervan zie je op onze website.

Via deze website en de nieuwsbrief zullen wij je op de hoogte houden van de ontwikkeling van de plannen. 

Dit is afhankelijk van de procedures die nog gevolgd moeten worden voordat met de bouw kan worden begonnen. Wanneer de bestemmingsplanprocedure voor het einde van dit jaar kan worden afgerond kunnen in 2023 ook omgevingsvergunningen voor de woningen worden verstrekt. De verkoop van de woningen zal waarschijnlijk zijn medio 2023. Oplevering van de woningen zal dan zijn eind 2024.

Sociale – en middeldure huurwoningen

De woningen zullen te zijner in verhuur worden gebracht. Aan de toewijzing van sociale huurwoningen en de middenhuurwoningen in het project worden bepaalde voorwaarden gehecht. De sociale huurwoningen zullen naar alle waarschijnlijkheid via Woningnet toegewezen worden.  

Vrije sector koopwoningen en appartementen

De vrije sector koopwoningen en appartementen zullen te zijner tijd in verkoop worden gebracht. Via de nieuwsbrief zullen we je informeren over de voortgang van de planvorming.


Wij horen graag je reactie op onze plannen

Heb je opmerkingen of ideeën over de huidige plannen dan horen wij dit graag van je. Bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over de planvorming en de openbare ruimte (het groen) binnen de bestaande kaders van de ruimtelijke- en stedenbouwkundige randvoorwaarden.Je kunt hierover via onderstaand mailadres contact met ons opnemen. 

info@hofvansaan.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Vul hieronder uw contactgegevens om u aan te melden.

Geïnteresseerd: