Ontwerp

Wonen in een hof

Architect Soeters van buro PPHP heeft een plan gemaakt voor ‘wonen in een hof’. De woningen en appartementengebouwen zijn gepositioneerd langs de randen van het hof en in het midden komen twee gemeenschappelijke groenvoorzieningen waar de ogen op gericht zijn en waar ruimte is voor ontmoeten en spelen. Uitgangspunt van het plan zijn woningen in alle segmenten zodat er een divers project ontstaat voor vele doelgroepen.

Het concept ‘Wonen in een hof’ legt de nadruk op de realisatie van een groene en gezellige wijk waar bewoners elkaar ontmoeten en kinderen veilig op straat spelen. De beleving van de openbare ruimte is afwisselend met licht gekromde straten en een verscheidenheid aan gebouwtypes. Hof van Saan wordt een groene intieme oase die uitnodigt tot ontmoeten en saamhorigheid. 

Op de afbeelding is één van de schetsen van Soeters te zien.

Ontwerpen met veel oog voor details

Het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de woningen is met veel aandacht voor detail gemaakt. Geen woning is gelijk aan elkaar.  Hierdoor wordt de wijk heel gevarieerd. De markante appartementengebouwen op de hoeken vormen bebouwingsaccenten binnen het plan. Deze markeren de entree van de buurt aan het water en het groen.

Langs de Weespertrekvaart wordt het nieuwe waterfront gevormd door individueel herkenbare kadewoningen. Centraal in het gebied bevinden zich twee gemeenschappelijke groene binnengebieden waar, aan de randen van het plangebied, de verschillende woningen en appartementen een ensemble vormen rondom de parkachtige openbare ruimte. Deze groene binnengebieden kennen elk hun eigen karakter en bieden ruimte aan ontmoeten en spelen.

Soeters over Hof van Saan

Hier nog een toelichting van Soeters

Rechts kan dan een filmpje met een interview