Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan

Ten behoeve van de ontwikkeling Hof van Saan
is in samenwerking met de gemeente Diemen een stedenbouwkundig plan gemaakt. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en functionele mogelijkheden om de wijk te transformeren van bedrijfsterrein naar prettig woongebied met circa 135 woningen, waarvan 62 koopwoningen.

 

Uitgangspunten voor de herontwikkeling

Voor de herontwikkeling heeft de gemeente een visie opgesteld met de ruimtelijke opgaven waaraan voldaan moet worden. Dit zijn de belangrijkste stedenbouwkundige uitgangspunten voor het plan:

  1. Woonbuurt met eigen karakter.
  2. Groene kwaliteit als drager; aansluiten op de groenstructuur van Diemen-Zuid.
  3. Het water van de Weespertrekvaart als een van de ruimtelijke dragers met herenhuizen aan een groene laan.
  4. De hoek P.J. Ter Beekstraat/Weesperstraat als één van de belangrijke entrees van de wijk.
  5. Herkenbaarheid van de buurt middels een tweetal hogere bebouwingsaccenten, één aan het water en één aan het groen
  6. Het creëren van groene verblijfs-, speel-, en ontmoetingsplekken in het plangebied.
  7. De randen van Rustoord en de Singel als groene continue overgang naar omgeving.

Wonen in een hof

Architect Soeters van buro PPHP heeft een plan bedacht voor ‘wonen in een hof’. De woningen en appartementengebouwen zijn gepositioneerd langs de randen van het hof en in het midden komen twee gemeenschappelijke groenvoorzieningen waar de ogen op gericht zijn en waar ruimte is voor ontmoeten en spelen. Uitgangspunt van het plan zijn woningen in alle segmenten zodat er een divers project ontstaat voor vele doelgroepen.

Groenplan

Hier nog een tekst over het groen in de wijk, Japanse kers, etc.